سامانه هوش رقابتی بصیر
سامانه های اثربخش جهت تحلیل فعالان و رقبا در صنعت بانکداری کشور توسط تبدیل هوشمندانه داده ها به بینش و بصیرت
مطالعه بیشتر

سامانه هوش رقابتی بصیر چیست؟

صنایع و بازارهای رقابتی امروز مدیران، کارشناسان، و فعالان صنایع را برآن می دارد تا با رویکردی هوشمندانه نسبت به تحلیل وضعیت کنونی و پیش بینی روندهایی که در آینده با آن روبرو هستیم اقدام نمایند. سامانه هوش رقابتی بصیر با بهره جستن از دانشمندان داده در اندیش سیستم، فعالان صنعت بانکداری را در این مهم یاری می رساند.

بیشتر

مخاطبین هوش رقابتی بصیر

در نوسانات اقتصادی، نیاز به ابزارهایی که مسیر راه پیشرفت را برای تصمیم گیرندگان شفاف سازد یک ضرورت است. سامانه هوش رقابتی بصیر برای افراد حقیقی و حقوقی که در صنعت بانکداری کشور فعالیت می کنند، کاربرد داشته و آنان را در اتخاذ تصمیمات چابک و هوشمند یاری می رساند.

بیشتر
داشبورد آماری سامانه هوش رقابتی بصیر

تعداد داشبوردهای پیش بینی صنعت

1500

تعداد داشبوردهای تحلیلی صنعت

1500

تعداد داشبوردهای توصیفی صنعت

1500
درصد شاخص های پیش بینی از کل شاخص ها

درصد شاخص های غیرعددی از کل شاخص ها

درصد شاخص های عددی از کل شاخص ها

برخی از مشتریان آموزش و مشاوره اندیش سیستم، بعنوان متولی هوش رقابتی بصیر

آخرین مقالات هوش رقابتی

هوش رقابتی چیست؟

هوش رقابتی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات عملی در مورد رقبا و بازار است تا یک استراتژی تجاری را شکل دهد.

مزیت های هوش رقابتی

دانستن وضعیت رقبا کمک می کند تا به بهبود ادامه دهید، بنابراین می توانید شرکت و سازمان خود را هوشمندانه تر اداره کنید.

مجوزها و همکاری های اندیش سیستم، بعنوان متولی هوش رقابتی بصیر