سامانه هوش رقابتی بصیر
تحلیل جامع و هوشمندانه نهادهای پولی در صنعت بانکداری کشور در قالب داشبوردهای مدیریتی
مطالعه بیشتر

تاییدیه های ملی و بین المللی بصیر

افتخار داریم که گواهینامه تایید علمی (Scientific Accreditation) با اعتبار بین المللی برای سامانه هوش رقابتی بصیر توسط پدر علم تحلیل و انبارش داده (دکتر بیل اینمون) صادر شده است. همچنین سامانه هوش رقابتی بصیر تحت حمایت علمی کنفرانس هوش تجاری ایران بوده و از آن سامانه در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران رونمایی شده است.

بیشتر
داشبورد آماری سامانه هوش رقابتی بصیر

تعداد داشبوردهای راهکار مدیریتی

1100

تعداد داشبورد راهکار هوشمندی مالی

660

تعداد داشبورد راهکارهای هوشمندی کلان و رسانه

460
درصد داده ها از کل

درصد داده ها از کل

درصد داده ها از کل

برخی از مشتریان آموزش و مشاوره اندیش سیستم، بعنوان متولی هوش رقابتی بصیر

آخرین مقالات هوش رقابتی

هوش رقابتی چیست؟

هوش رقابتی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات عملی در مورد رقبا و بازار است تا یک استراتژی تجاری را شکل دهد.

مزیت های هوش رقابتی

دانستن وضعیت رقبا کمک می کند تا به بهبود ادامه دهید، بنابراین می توانید شرکت و سازمان خود را هوشمندانه تر اداره کنید.

مجوزها و همکاری های اندیش سیستم، بعنوان متولی هوش رقابتی بصیر