سامانه هوش رقابتی بصیر
تبدیل کلان داده های صنعت بانکداری به بصیرت در قالب داشبوردهای مدیریتی
مطالعه بیشتر

تاییدیه های ملی و بین المللی بصیر

افتخار داریم که گواهینامه تایید علمی (Scientific Accreditation) با اعتبار بین المللی برای سامانه هوش رقابتی بصیر توسط پدر علم تحلیل و انبارش داده (دکتر بیل اینمون) صادر شده است. همچنین سامانه هوش رقابتی بصیر تحت حمایت علمی کنفرانس هوش تجاری ایران بوده و از آن سامانه در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران رونمایی شده است.

بیشتر
داشبورد آماری سامانه هوش رقابتی بصیر

تعداد داشبورد راهکار مدیریتی و ریسک

1100

تعداد داشبورد راهکار هوشمندی مالی

660

تعداد داشبورد راهکارهای هوشمندی کلان و رسانه

460
درصد داده ها از کل

درصد داده ها از کل

درصد داده ها از کل

برخی از مشتریان آموزش و مشاوره اندیش سیستم، بعنوان متولی هوش رقابتی بصیر

آخرین مقالات هوش رقابتی

هوش رقابتی چیست؟

هوش رقابتی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات عملی در مورد رقبا و بازار است تا یک استراتژی تجاری را شکل دهد.

مزیت های هوش رقابتی

دانستن وضعیت رقبا کمک می کند تا به بهبود ادامه دهید، بنابراین می توانید شرکت و سازمان خود را هوشمندانه تر اداره کنید.

مجوزها و همکاری های اندیش سیستم، بعنوان متولی هوش رقابتی بصیر