راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر | Basir Media Intelligence

راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر | Basir Media Intelligence

سامانه هوش رقابتی بصیر شامل 6 راهکار هوشمند مبتنی بر داده های کلان و خرد در صنعت بانکداری کشورمان است. تنوع داده های بکار رفته در آن راهکارها از داده های عددی گرفته تا داده های متنی است و تلفیق آن داده ها در کنار یکدیگر در قالب تکنیک های معتبر و مشهور مدیریتی می تواند هوشمندی در تصمیم را برای مدیران و فعالان صنعت بانکداری کشور مهیا سازد.

راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر (Basir Media Intelligence) بعنوان یکی از 6 راهکار فوق، تمرکز بر تحلیل داده های متنی موجود در رسانه های متنوع ملی و بین المللی صنعت بانکداری کشور داشته و خروجی آنرا در قالب داشبوردهای مدیریتی به مدیران و کارشناسان نهادهای پولی کشور بمنظور کسب مزیت رقابتی و استراتژیک نسبت به رقبا ارائه می نماید.

 

راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر

ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های تامین سرمایه، و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت دریافت دموی حضوری از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن، با کارشناسان اندیش سیستم تماس حاصل فرمایند.

بیشتر