سوالات متداول سامانه هوش رقابتی بصیر

هوش رقابتی (Competitive Intelligence) عبارت است از فرایند پایش محیط رقابتی (صنایع و بازارها) و فعالان آن با هدف خلق هوشمندی قابل اجرا (Actionable Intelligence ) در سازمان که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در صنعت گردد. امروز هوش رقابتی بعنوان یک نظم استقرار یافته در وجه قالب سازمان های بزرگ در تمامی کشورهای توسعه یافته (آمریکا، اروپای غربی، و آسیای جنوب شرقی)، مورد استفاده قرار می­گیرد. سامانه هوش رقابتی بصیر با تمرکز در صنعت بانکداری از طریق بررسی همه جانبه و نیاز سنجی دقیق مدیران و کارشناسان فعال در این صنعت با رویکرد هوشمندی رقابتی در دوران تحریم طراحی گردیده است.

هوش رقابتی بصیر در قالب 6 راهکار هوشمندانه خود به مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های فعال در صنعت بانکداری کشور در حوزه تحلیل صنعت و کسب مزیت رقابتی و استراتژیک یاری می رساند. تحلیل جایگاه رقابتی و جایگاه استراتژیک سازمان های فعال در صنعت بانکداری کشور مبتنی بر داده های عددی و متنی از جمله ارائه های آن سامانه به نهادهای پولی کشورمان است. سامانه هوش رقابتی بصیر شامل شش راهکار هوشمندی مبتنی بر داده های کلان و خرد در صنعت بانکداری کشورمان است. تنوع داده های بکار رفته در آن راهکارها از داده های عددی گرفته تا داده های متنی است و تلفیق آن داده ها در کنار یکدیگر در قالب تکنیک های معتبر و مشهور مدیریتی می تواند هوشمندی در تصمیم را برای مدیران و فعالان صنعت بانکداری کشور مهیا سازد.

سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن با ارائه تحلیل های مبتنی بر کلان داده های متنی و غیر متنی در قالب جایگاه رقابتی و استراتژیک نهادهای پولی در صنعت بانکداری کشور منجر به ایجاد مزیت رقابتی و استراتژیک برای آن نهادها در صنعت می گردد. از جمله سازمان هایی که می توانند از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن در سطوح سازمانی ارشد، میانی، و عملیاتی استفاده نمایند، عبارتند از: - بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های سرمایه گذاری، و شرکت های تامین سرمایه

لطفا جهت دریافت Demo از سامانه هوش رقابتی بصیر، با اندیش سیستم بعنوان متولی آن سامانه تماس تلفنی برقرار نمایید: 88980035-021 و 88954200-021

لطفا جهت آگاهی از قیمت های سامانه هوش رقابتی بصیر، با اندیش سیستم بعنوان متولی آن سامانه تماس تلفنی برقرار نمایید: 88980035-021 و 88954200-021