قوانین وبسایت هوش رقابتی بصیر

قوانین وبسایت هوش رقابتی بصیر

قوانین وبسایت سامانه هوش رقابتی بصیر بعنوان نمادی ثبت شده نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی) به آدرس http://ci-basir.ir

کاربر گرامی، توجه نمائید كه شروع تعامل شما با وب سایت هوش رقابتی بصیر به منزله موافقت شما با قوانین اعلام ‌شده در ذیل می باشد:

 

الف. تمامی محتواهای مقاله ای ارائه شده در وبسایت هوش رقابتی بصیر از قانون مالکیت معنوی پیروی کرده و استفاده از آنان با اشاره به منبع بلامانع است..

ب. افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به خرید سامانه هوش رقابتی بصیر می کنند، مشخصه های ورودی خاص به آنان اعطا میشود که لازم است در حفظ آنان اهتمام کرده و از دادن آن به سایر افراد حقیقی و حقوقی خودداری کنند. 

ج.  افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به خرید سامانه هوش رقابتی بصیر می کنند، داشبوردها و تحلیل هایی خاص به آنان اعطا میشود که لازم است در حفظ آنان اهتمام کرده و از دادن آن به سایر افراد حقیقی و حقوقی خودداری کنند.