سامانه هوش رقابتی بصیر چیست؟

سامانه هوش رقابتی بصیر چیست؟

هوش رقابتی (Competitive Intelligence) عبارت است از فرایند پایش محیط رقابتی (صنایع و بازارها) و فعالان آن با هدف خلق هوشمندی قابل اجرا (Actionable Intelligence) در سازمان که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در صنعت گردد. امروز هوش رقابتی بعنوان یک نظم استقرار یافته در وجه قالب سازمان های بزرگ در تمامی کشورهای توسعه یافته (آمریکا، اروپای غربی، و آسیای جنوب شرقی)، مورد استفاده قرار می­گیرد. مفتخریم که دانش هوش رقابتی بطور هوشمندانه خود را در سامانه هوش رقابتی بصیر برای مدیران، کارشناسان، و فعالان صنعت بانکداری نشان داده است.

به بیان دیگر سامانه هوش رقابتی بصیر، فعالان صنعت بانکداری کشور را در قالبی آسان و مصور، جهت تحلیل وضعیت کنونی و همچنین پیش بینی آینده آن صنعت مبتنی بر داده ها و تبدیل آن داده ها به دانش و بصیرت یاری می رساند.

اندیش سیستم بعنوان مجموعه ای پیشرو در حوزه هوشمندی سازمان براساس استانداردهای جهانی و با بهره جستن از دانشمندان داده خود بر این اعتقاد است که سامانه هوش رقابتی بصیر می تواند جهشی قابل توجه در صنعت بانکداری کشور عزیزمان ایجاد نموده و آن صنعت را در عبور هرچه کارآمدتر از بحران های اقتصادی یاری رساند.

دریافت نسخه آزمایشی سامانه هوش رقابتی بصیر

جهت دریافت Demo و Trial از سامانه هوش رقابتی بصیر و یا آگاهی از قیمت های آن با اندیش سیستم بعنوان متولی آن سامانه تماس حاصل فرمایید.

بیشتر

کاتالوگ تصویری سامانه هوش رقابتی بصیر

در ویدئوی زیر در قالبی تصویری با سامانه هوش رقابتی بصیر آشنا میشویم. سامانه ای هوشمند جهت تحلیل فعالان صنعت و پایش محیط رقابتی از منظرهای متنوع جهت اتخاذ تصمیمات هوشمند